Registrovani korisnici imaju mnoge benefite | Registruj se.

Korisnik stefan

Korisnik već: 1 godina (od 11, Dec, 2018)
Tip: Super Administrator
Može da: Promeni kategoriju bilo kog pitanja
Izmeni bilo koje pitanje
Izmeni bilo koji odgovor
Izmeni bilo koji komentar
Izmeni objave da niko ne zna
Zatvori bilo koje pitanje
Izabere najbolji odgovor za bilo koje pitanje
Vidi IP adrese anonimnih korisnika
Vidi ko je glasao ili prijavio objavu
Prihvati ili odbaci bilo koju objavu
Sakrije ili prikaže bilo koju objavu
Obriše skrivene objave
Gleda stranicu sa novim korisnicima
Gleda stranicu sa specijalnim korisnicima
Ime: Stefan
O meni: Administrator

Aktivnost korisnika stefan

Poeni: 100,385 poena (#1)
Rang: Admin
Pitanja: 2
Odgovori: 43 (4 izabran kao najbolji)
Komentari: 17
Glasovi na: 1 pitanje, 17 odgovora
Dao/la: 17 pozitivnih glasova, 1 negativan glas
Primio/la: 20 pozitivnih glasova, 0 negativnih glasova

Zid korisnika stefan

Molimo te prijavi se ili se registruj da bi pisao/la na zidu.
...